Договір публічної оферти

Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією)  ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАЄРС»   (надалі по тексту – «Продавець») з фізичною особою або юридичною особою (надалі – «Покупець), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин)

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Інтернет – магазину і Покупця і регулюються Законом України «Про захист прав споживачів» №1023-ΧΙΙ від 12 травня 1991 року, Правилами продажу товарів на замовлення та поза торгівельними або офісними приміщеннями, затвердженими Наказом Мінекономіки України від 19.04.2007 р. №103.

1. Терміни та визначення.

«Товар» - автомобільні шини, диски, автоелектроніка.

1.1.  Дистанційна торгівля – форма продажу товарів поза торговельними або офісними приміщеннями, за якої вибір товару та його замовлення не збігаються у часі з безпосереднім передаванням вибраного товару споживачем.

1.2.  Договір – усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення усного правочину оформлюється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами (далі – розрахунковий документ)

1.3. Договір, укладений на відстані, - Договір, укладений продавцем із споживачем за допомогою засобів дистанційного зв'язку;

1.4. Засоби дистанційного зв'язку – телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані.

1.5. Продаж товарів на замовлення – вид торгівлі, за якої споживач укладає договір купівлі-продажу товарів із продавцем на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку або здійснює їх попереднє замовлення безпосередньо в продавця.

1.6. Асортимент товарів, що продаються на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, визначається суб'єктом господарювання самостійно, крім товарів, продаж яких згідно із законодавством заборонений.

1.7. Істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причині при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить Товар суттєво іншим, ніж передбачено договором;

2. Предмет договору.

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається відправлення замовлення, поміщеного вибраного Товару в Корзину Замовлень, Продавцю  та підтвердження Продавця про наявність такого Товару.

3. Порядок оформлення замовлення.

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет - магазині через «форму корзини». У формі замовлення Покупець обов’язково вказує адресу електронної пошти, контактний телефон.

3.2 Після формування замовлення на направлення його Продавцю, останній протягом 24х годин повинен підтвердити наявність вибраного Товару або про неможливість виконання замовлення у зв’язку з відсутністю Товару. Якщо замовлення сформовано та направлено у вихідний або святковий день, строк для підтвердження починається з першого робочого дня.

3.3. У разі ненадання підтвердження Продавця про наявність вибраного Покупцем Товару, договір вважається таким, що не укладений.

4. Порядок оплати замовлення

4.1. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

1) за допомогою платіжних карток Visa, Master Card, інші

2) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, в т. ч. за допомогою Інтернет – банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передплати).

3) Якщо Покупець не з'явився для отримання Товару відповідно до замовлення в представництво служби доставки, 10% здійсненої передплати Покупцеві не повертається.

4) накладним платежем при отриманні замовлення в представництві служби доставки. При оплаті замовлення через службу доставки, послуга пересилки коштів за Товар сплачується Покупцем самостійно за тарифами служби доставки.

5) кур’єром при отриманні Товару за вказаною адресою

6) При готівковому розрахунку, оплата здійснюється в момент приймання-передачі Товару

5. Строк, вартість і умови доставки замовлення.

5.1. Доставка і повернення замовлення виконується силами Продавця або кур’єрської служби (кур’єра), перевізника, за рахунок Покупця, якщо про інше Сторони не домовляться додатково.

5.2. Вартість доставки в Інтернет – магазині не вказується, оскільки залежить від діючих тарифів перевізника.

5.3. Якщо оплата проводиться в безготівковій формі – поставка Товару не може бути раніше фактичної оплати Товару.

5.4. Доставка Товару кур’єром по місту Києву здійснюється до під'їзду будинку або воріт будинку Покупця. Товар передається Покупцю при пред'явленні документу, що посвідчує особу, яка отримує Товар.

6. Права та обов'язки сторін.

6.1. Продавець зобов'язаний:

- виконувати умови даного Договору;

- передати Покупцю Товар відповідно до оформленого замовлення і умов даного Договору;

- перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.

6.2. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

6.3. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;

- при отриманні Товару, впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом його огляду. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник служби доставки або Продавця.

6.4. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет – магазині;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

7. Порядок приймання-передачі Товару та заміни Товару неналежної або належної якості.

7.1. При отриманні Товару на складі служби доставки, від кур'єра або Продавця, Покупець зобов'язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару ( відсутності механічних пошкоджень ) та повноті його комплектності.

7.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати його у складеному акті. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником служби доставки або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото – або відео зйомки.

Протягом 1 (одного) робочого дня Покупець зобов'язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення Товару) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару на сайті www.rezina.ua.

7.3. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов'язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

7.4. У випадку отримання Товару у належному стані, але при виявленні протягом встановленого гарантійного строку недоліків пов'язаних із його роботою, Покупець має право на:

7.4.1. пропорційне зменшення ціни;

7.4.2. безоплатне усунення недоліків Товару в розумний строк;

7.4.3. відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

7.5. При пред'явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, такі роботи повинні бути виконані протягом 21 (двадцяти одного) дня з дати пред'явлення Товару.

7.6. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару (Продавця), підтвердженої висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін умов Договору – оферти, має право за своїм вибором вимагати від Продавця:

7.6.1. розірвання договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

7.6.2. заміни Товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця.

7.7. У разі вимоги Покупця про повернення Товару через його неналежну якість, він зобов’язаний передати такий Товар Продавцю для проведення експертизи. Така експертиза проводиться за рахунок Продавця. Якщо експертиза підтвердить, що Товар належної якості, витрати, що були понесені Продавцем на її проведення, покладаються на Покупця.

7.8. У випадках заміни неякісного Товару оплата послуг служби доставки здійснюється коштом Продавця.

7.9. Покупець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання Товару належної якості має право обміняти на аналогічний у Продавця, в якого він був придбаний, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням, за умови, що такий Товар не був у використанні та збережено його комплектність та упаковку. У такому випадку послуги перевізника оплачує Покупець.

7.10. У будь – якому випадку повернення Товару повинно відбуватися в оригінальній упаковці, в якій надійшов Товар.

8. Відповідальність Сторін.

8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальність за змінений виробником зовнішній вигляд Товару.

8.3. У разі, якщо Покупець заявляє про неналежну якість Товару, але відмовляється надати такий Товар для проведення експертизи та продовжує його утримувати, Продавець має право вимагати, а Покупець зобов’язаний сплатити у разі вимоги, грошове відшкодування у 5тикратному розмірі вартості такого Товару. При цьому ніяка компенсація Покупцю Продавцем не сплачується до моменту отримання Продавцем Товару, щодо якого Покупець заявляє претензії по якості.

8.4. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

8.5. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п'яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

8.6. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше п'яти місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку , письмово повідомивши про це іншу Сторону.

8.7 Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Гарантійні зобов’язання.

9.1. Гарантійні зобов’язання по автомобільним шинам та дискам:

9.1.1. Гарантійний строк (строк, на протязі якого Продавець гарантує якість Товару) на Товар складає 24 місяці.

9.1.2. Гарантійний строк починає перебіг з моменту передачі Товару Покупцю по накладній.

9.1.3. Продавець відповідає за недоліки Товару, які не могли бути виявлені при звичайному його прийманні (надалі – Дефектний Товар), якщо він не доведе, що вони виникли після його передання  Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування та/чи  зберігання Товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили. Строки і порядок встановлення Покупцем недоліків поставлених йому Товарів, які не могли бути   виявлені  при звичайному їх прийманні, і пред'явлення Продавцеві претензій у зв'язку з недоліками поставлених Товарів визначаються законодавством

9.1.4. Шини мають використовуватися відповідно до сезону: зимові – не раніше 1 вересня, але не пізніше 30 квітня; літні – не раніше 1 березня, але не пізніше 31 жовтня.

9.1.5. В шинах має підтримуватися тиск не нижче визначеного виробником автомобіля, на якому вони встановлені

9.1.6. Гарантійні зобов’язання не поширюються на:

9.1.6.1. шини, на яких відсутній повний серійний номер DOT, якщо інше не обумовлене окремою угодою;

9.1.6.2. шини та диски, умови експлуатації яких не відповідають рекомендаціям заводу-виробника (навантаження, швидкість, тиск, застосування та інш.);

9.1.6.3. шини та диски, які були ушкоджені зовнішніми факторами експлуатації (включаючи монтаж, демонтаж, технічний стан транспортного засобу, навмисне пошкодження та інш.);

9.1.6.4. незручності керування після більш ніж 20% нормального зносу початкової глибини протектору або внаслідок пошкодження, невірних регулювань транспортного засобу;

9.1.6.5. втрати часу, додаткові витрати та незручності, які пов’язані з неможливістю використання транспортного засобу;

9.1.6.6. шини та диски, які ушкоджені при невірному зберіганні, після того, як вони залишили склад Продавця;

9.1.6.7. шини та диски модифіковані будь яким додатковим матеріалом після того, як вони лишили склад Продавця. Витрати, пов’язані з використанням даних матеріалів (шинні герметики, фарбувачі, консерванти та інш.);

9.1.6.8. шини та диски, пошкодження стану яких є прямим результатом зміни їхньої структури – наприклад: ремонт, який був виконаний третьою стороною;

9.1.6.9. застосування камер в безкамерних шинах;

9.1.6.10. зауваження пов’язані зі зносом (швидкий знос/нерівномірний знос).

9.1.6.11. руйнування протектору для дорожніх шин;

9.1.6.12. гулі та вздуття  на боковині шини після початку експлуатації.

9.1.6.13. втрати часу та незручності, пов’язані з простоюванням транспортного засобу

9.1.6.14. інші недоліки, що виникли не з вини виробника.

9.1.7. Продавець не несе відповідальність за недоліки Товару, що виникли зокрема, але не виключено внаслідок:

9.1.7.1. шипування шин

9.1.7.2. природного зношування шин

9.1.7.3. неправильного монтажу шин на диску, неправильного монтажу диску

9.1.7.4. неправильної або недбалої експлуатації шин, дисків

9.1.7.5. ушкодження шин, дисків внаслідок аварії та/або нещасних випадків

9.1.7.6. неправильного зберігання шин, дисків після його продажу (поставки)

9.1.7.7. якщо залишкова висота малюнку протектору шин становить менше 50% початкової висоти малюнку протектора

9.1.7.8. використання шин, дисків в екстремальних умовах (наприклад, в автомобільному спорті)

9.1.7.9. внесення будь-яких змін або виправлень в конструкцію та зовнішній вигляд шин, дисків або будь-який ремонт шин, дисків.

9.1.8. Підставою для виконання Продавцем гарантійних зобов’язань є надання Покупцем Продавцю заповненої рекламації згідно з формою Продавця та копії (копій) видаткових накладних та товарного чеку (у випадку оплати готівкою), які підтверджують поставку Дефектного Товару Покупцю.

9.1.9. Покупець зобов’язаний зберігати виявлений в рекламації Дефектний Товар до моменту повернення його Продавцю. Продавець протягом 10 днів з дати отримання рекламації від Покупця направляє свого повноважного представника у місце знаходження Дефектного Товару (виключно по території м. Києва). У випадку знаходження Товару не в межах м. Києва Покупець забезпечує доставку Товару службою доставки на узгоджену з Продавцем адресу. Покупець зобов’язаний пред’явити такий Дефектний Товар представнику Продавця за його першою вимогою. Представник Продавця проводить огляд Дефектного Товару з метою з’ясування причин виникнення недоліків. Представник Продавця може визнати оглянутий Дефектний Товар таким, на недоліки якого не розповсюджуються гарантійні зобов’язання Продавця. Результати огляду заносяться у відповідне поле рекламації представником Продавця.

9.1.10. В разі, якщо представником Продавця буде встановлено, що недолік Дефектного Товару виник не з вини виробника, Покупець має право направити такий Дефектний Товар на незалежну технічну експертизу, яка має здійснюватися підприємствами ( установами, організаціями), що мають відповідні повноваження (дозволи , ліцензії). Вартість вказаної експертизи буде в залежності від її результатів:

- Оплачуватись Продавцем або відшкодовуватись Продавцем Покупцю ( у разі оплати експертизи Покупцем до її завершення) – якщо висновком експертизи буде встановлено, що недолік Дефектного товару виник з вини виробника.

- Оплачуватись Покупцем – якщо висновком експертизи буде встановлено, що недолік Дефектного Товару виник не з вини виробника.

9.1.11. У разі встановлення факту наявності в Дефектному Товарі недоліків, які виникли з вини виробника, Продавець зобов’язаний замінити Дефектний Товар, або відшкодувати його вартість протягом 30 (тридцяти) робочих днів, наступних за днем підписання Сторонами акту про повернення Дефектного Товару.

9.1.12. За винятком зобов’язань, зазначених в даному Договорі, ні за яких умов Продавець не відповідає за прямі і непрямі збитки, втрачений прибуток і інші збитки та нанесену шкоду Покупцю та/або третім особам, викликані неможливістю використання Дефектного Товару незалежно від характеру збитку/шкоди.

9.1.13. В разі відшкодування вартості Товару, останнє здійснюється пропорційно зносу (базується на основі залишкової глибини протектору) на момент рекламації. Визначення зносу здійснюється уповноваженою комісією Продавця.

9.1.14. Перед установкою дисків на автомобіль спочатку ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно приміряти один диск на ступицю. Тільки після того, як ви переконалися, що диск підходить за своїми параметрами, одягайте шину. У випадку, якщо диски не підходять, наприклад, затирають елементи гальмівної системи або підвіски, Продавець замінить куплену модель або поверне гроші за Товар.

Якщо Ви вже встановили шини на куплені у нас диски, то диски обміну або поверненню не підлягають.

9.1.15. Повернути і поміняти диски або шини, куплені у нас, можна протягом 14 днів з моменту отримання товару. Товар не повинен мати механічних пошкоджень і не повинен носити сліди монтажу. Якщо повернення товару не пов'язане з гарантійним випадком, транспортні витрати оплачує Покупець.

9.2.Гарантійні зобов’язання на автоелектроніку викладено в гарантійних талонах, що додаються до кожної одиниці Товару

10. Інші умови.

10.1. Інтернет – магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті www.rezina.ua.

10.2. Розміщення оформленого в Інтернет – магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти Інтернет – магазину). Підтвердження Продавцем наявності замовленого Покупцем Товару в будь-якій формі, передбаченій даним Договором є датою укладення Договору купівлі-продажу між Інтернет – магазином і Покупцем.

10.3. У разі не надання підтвердження Продавця про наявність вибраного Покупцем та замовленого Товару, Договір вважається таким, що не укладений.

10.4. Даний Договір не передбачає періодичні поставки Товару.

10.5. Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.

10.6. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет – магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет – магазину (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання замовлення і т. д.).

10.7. Власним акцептування Договору або реєстрації на сайті www.rezina.ua (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних. Дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину.

10.8. Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти  sms – повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті номер.

10.9. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

10.10. Продавець не перевіряє достовірність наданих Покупцем даних. Відповідальність за справжність, вірність та повноту даних несе Покупець. Продавець, з метою здійснення своєї діяльності, використовує надані дані Покупця.

 

11. Строк дії Договору та порядок його розірвання.

11.1. Даний Договір набуває чинності з дати його укладення, згідно п. 9.2. Договору і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

11.2. Покупець має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення Продавця про це протягом 24 годин з моменту направлення замовлення Продавцю. З моменту відправлення замовлення на адресу Покупця, Договір в односторонньому порядку розірваний бути не може.